DORIS GSTACH — TYMCZASOWE KRAJOBRAZY MIEJSKIE

Tematem prezentacji będzie zjawisko, które coraz częściej wykorzystywane jest jako strategiczny instrument w urbanistyce. Jest ono dostrzegalne nie tylko w zanikających obszarach, ale również w prosperujących miastach, choć w tym przypadku służy do realizacji innych celów. W czasie prezentacji przedstawione zostaną różne formy tymczasowych krajobrazów miejskich, jak również ich potencjał, ograniczenia i wyzwania związane ze stosowaniem ich jako strategii w urbanistyce.

Prof. dr inż. Doris Gstach studiowała projektowanie krajobrazu w Wiedniu i Manchesterze. Posiada doświadczenie praktyczne, które zdobyła podczas współpracy z wiedeńskim biurem architektonicznym, oraz pracowała jako wykładowca na Politechnice Wiedeńskiej 

W Instytucie Rozwoju Regionalnego i Planowania Strukturalnego – IRS w Erkner (Niemcy) zajmowała się projektami badawczymi dotyczącymi rozwoju zrównoważonego dużych osiedli miejskich w Europie. Tematem jej pracy doktorskiej, którą obroniła na uniwersytecie w Kassel, było tymczasowe użytkowanie przestrzeni. Wykładała także na Clemson University (USA), a obecnie jest profesorem Politechniki w Erfurcie

Skip to content