„EKSPERYMENT KOŁO FOTOGRAFII”. SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI

Zapraszamy na spotkanie z Michałem Jakubowiczem, autorem książki Eksperyment koło fotografii.
 
Podczas wykładu w Muzeum Współczesnym Wrocław autor zaprezentuje wyniki swoich badań, które są podstawą jego najnowszej publikacji. Związki fotografii z tekstem i rysunkiem, młodzieżowy wizerunek fotografii i mediów oraz projektowanie obrazów przez osoby niewidome, to zaledwie kilka wątków, które zostaną poruszone w prezentacji. Wprowadzenie do wykładu oraz tematyki matryc wizualnych, przygotuje Krzysztof Moszczyński – współautor jednego z rozdziałów prezentowanej książki.
 
Fragment wstępu do książki Eksperyment koło fotografii:
„Publikacja Eksperyment koło fotografii skoncentrowana jest na paradygmacie empirycznym. W badaniach obserwowane są zagadnienia plastyczne, artystyczne, projektowe, medialne z perspektywy zewnętrznej przy zastosowaniu aktualnych postrzegań. Zaproszenie do eksperymentów młodzieży to z jednej strony podejście dla dydaktyka oczywiste, z drugiej świadoma koncentracja na grupie ludzi, których postrzegania antycypują kody tworzące przyszłe postrzegania. Publikacji towarzyszy przekonanie autora, że interesujące z punktu widzenia artystycznego i projektowego badania przy udziale publiczności nie dotyczą stricte publiczności, tylko koncentrują się na obrazach, działaniach wizualnych, komunikacjach przez tę publiczność współtworzonych. Decydujące są obrazy powstające w percepcjach ludzi”.
 
 
Michał Jakubowicz – absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się badaniem form wizualnych w komunikacji społecznej, strukturami i procesami wizualizacji. Realizacje twórcze – fotografie, filmy, rysunki, teksty – prezentuje na wystawach w kraju i za granicą. Publikował w takich czasopismach jak: „Artluk”, „Communication Design Magazine”, „Exit”, „Format”, „Fragile”, „Odra”, „Rita Baum”. Autor monografii twórczości Jerzego Olka Medium na białym tle, książki poetyckiej Żywa mapa i bitmapa oraz badań empirycznych publikowanych w opracowaniach naukowych. Związany z wrocławską galerią 2p (2005–2006), krakowską Foto-Medium-Art (2007–2010) oraz grupą naukową Projektowanie Komunikacji. Wykłada na Uniwersytecie SWPS i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
 
Krzysztof Moszczyński – absolwent biologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W pracy naukowej koncentruje się na modelowaniu procesów biologicznych, metodach numerycznych w genetyce i genomice, procesach postrzegania i konstrukcji wizerunku. Autor prac teoretycznych, empirycznych i metodologicznych publikowanych jako artykuły naukowe. Wykłada na Uniwersytecie SWPS i Uniwersytecie Wrocławskim.

Skip to content