Spotkanie w ramach cyklu „Na warsztacie”.
  
Wykład jest omówieniem pracy magisterskiej Macieja Bujko zatytułowanej „Recepcja wystawy fotograficznej na przykładzie «Innego Miasta» Elżbiety Janickiej i Wojciecha Wilczyka”.
  
W centrum uwagi autora wykładu postawiony jest widz. Kim jest? Skąd pochodzi? Jaki jest poziom jego kompetencji i jaki to ma wpływ na odbiór wystawy? Omówiona zostanie także historia wystaw fotograficznych, w kontekście odbiorców wystaw, a także teorii recepcji Pierre’a Bourdieu.