MATEUSZ KAROLAK. PREKARIAT WE WSPÓŁCZESNEJ FABRYCE

We wstępie do wystawy „Stosunki pracy”, Sylwia Serafinowicz – kuratorka kolekcji MWW – pisze w ten sposób: „Pierwsza odsłona międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej, tworzonej od 2011 roku w Muzeum Współczesnym Wrocław, podejmuje zagadnienie dzisiejszych ‘stosunków pracy’. Termin ten określa relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Obecną dynamikę tych zależności determinują te same procesy, które formują globalny rynek: kolonializm, uprzemysłowienie i kapitalizm. Kształtują one także krajobraz polityczny, kierunki migracji, kondycję ciał i umysłów”.

Podczas naszego spaceru i dyskusji, postaramy się skupić na tych pracach i tematach, które włączają koncepcję prekariatu do współczesnej debaty o „stosunkach pracy”.
Zapraszam serdecznie!

Mateusz Karolak – socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prekariat we współczesnej fabryce. Niekuratorskie, subiektywne oprowadzanie po wystawie „Stosunki pracy”

Prowadzenie: Mateusz Karolak

Skip to content