Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu i Muzeum Współczesne Wrocław zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową
SZTUKA [W:] PRZESTRZENI

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w ramach 6. Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA. Tegoroczna edycja Festiwalu ma szczególny wymiar, ponieważ stanowi część programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Dlatego też organizatorom bardzo zależy na pozyskaniu dla tego działania wsparcia znakomitych partnerów instytucjonalnych z dziedzin architektury, urbanistyki i sztuki, które – poprzez badanie zachodzących między nimi zależności – stanowić będą temat rozważań zaproszonych gości.

Konferencja została podzielona
na trzy panele tematyczne:
_Sztuka w przestrzeni publicznej (kuratorka: Dorota Monkiewicz, Muzeum Współczesne Wrocław)
_Polityka przestrzeni – przestrzeń polityki – sztuka transformacji (kuratorka: dr arch. Izabela Mironowicz, WA PWr, ZG TUP)
_E[ste]tyka architektury dziś (kuratorka: dr arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber, WA PWr)

PROGRAM KONFERENCJI >>>
PROGRAM DOFA’16 >>>