Zapraszamy na spotkanie z Zofią Krawiec, autorką książki „Miłosny Performans”.

Miłosne Performansy to dzieła sztuki wykonane przez artystów specjalnie dla osoby, w której są zakochani. To wyraz intensywnych uczuć. Rodzaj intymnej korespondencji, adresowanej do kochanej osoby. Miłosne Performansy są intymnymi gestami, nastawionymi na wzmacnianie relacji, dedykowanymi tylko jednej osobie. Być może tylko ta jedna osoba potrafi w całości je odczytać. Często dzieła te nie powstają z zamysłem, aby je publicznie pokazywać. Nie kierują się kalkulacją, tylko własną logiką. Logiką emocji. Nie są to dzieła sztuki, których tematem jest miłość, ale takie, które uczestniczą w życiu związku, jako codzienne gesty, miłosne deklaracje, albo pojawiają się przy jego śmierci – rozstaniu. Prace te, powstające w różnych fazach związku, stanowią wyraz miłości, frustracji z nią zawiązanych, cierpienia wynikającego z rozstania itp. Miłosny Performans powstaje w różnym medium. Zazwyczaj też nie zamyka się w jednym dziele sztuki, gdyż wpisuje się w większą część miłosnej praktyki i jest przykładem tego, w jaki sposób sztuka towarzyszy życiu. Niekiedy dzieła te trwają dłużej niż relacja zakochanych osób. Po zakończeniu związku istnieją autonomicznie, niezależnie od relacji, która była inspiracją dla stworzenia dzieła sztuki. Ponadto Miłosne Performansy, funkcjonując na styku prywatnego i publicznego, odzwierciedlają również kontekst społeczno-polityczny, w którym powstają. (…)

(fragmenty książki „Miłosny Performans” Zofii Krawiec, wydawnictwo Lampa i Iskra Boża, Galeria Labirynt, BWA Tarnów)

Zofia Krawiec – kuratorka, krytyczka sztuki i instagramowiczka. Autorka książki „Miłosny Performans” i kuratorka wystawy pod tym samym tytułem. Dziennikarka kulturalna publikująca w „Wysokich Obcasach”, dwutygodnik.com, magazynie „Szum”, i-D Polska. Współkuratorowała wystawę „40 uderzeń na minutę”, którą Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprezentowało na Open’erze.