PLANNING FOR REAL. WARSZTATY, VOL. 2

Zapraszamy mieszkańców Szczepina na konsultacje społeczne w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego prowadzone po raz pierwszy metodą PLANNING FOR REAL. Współtwórczynią PLANNING FOR REAL jest Margaret Wilkinson, która w Wielkiej Brytanii od wielu lat prowadzi konsultacje z mieszkańcami dotyczące między innymi rozwoju przestrzennego.

Metoda ta pomaga zaangażować społeczności lokalne w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej poprzez efektywne konsultacje społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, budowę potencjału społecznego i stymulowanie innowacji.

Jeżeli mieszkasz na Szczepinie lub masz pomysł na projekt, który mógłby być realizowany na tym osiedlu, to zapraszamy do Muzeum Współczesnego. Wspólnie będziemy analizować przestrzeń pod kątem problemów i potrzeb oraz zastanawiać się nad możliwymi rozwiązaniami. Wszystko w kontekście tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Warsztaty poprowadzi zespół Towarzystwa Urbanistów Polskich

Organizacja: Miasto Wrocław

Koordynatorzy na Szczepinie: Bartek Lis (MWW), Przemysław Filar (TUMW)

Kolejne warsztaty: 27 lutego 2015

Skip to content