POETA NIE PLASTYK – OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE „STANISŁAW DRÓŻDŻ (1939-2009) ŚWIATEKST”

W środę,  9 listopada o godz. 17:00 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie Elżbiety Łubowicz po wystawie STANISŁAW DRÓŻDŻ (1939-2009) ŚWIATEKST. Pojęciokształty. Poezja konkretna.

Pierwsza prezentacja dzieł Stanisława Dróżdża odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Artysta wyraźnie wskazał swoje usytuowanie jako twórcy. „Pojęciokształty” przyciągnęły tłumy, ale też wzbudziły niemałe kontrowersje. Czy to jeszcze poezja, czy już znak plastyczny? Dyskusje na ten temat nie cichły nawet, gdy Dróżdż stał się ikoną kierunku, docenionym w Polsce i zagranicą. Zawsze podkreślał, że czuje się poetą, a inspiracje dotyczące formy czerpie z matematyki (wykorzystując min. układ współrzędnych kartezjańskich), a nie z dyscyplin artystycznych. Łącząc symboliczne kształty ze słowem, poszukiwał prawdy, która jego zdaniem zatracała się w przewrotności i umowności całych zdań. W ten sposób podejmował wyzwanie redefiniujące klasycznie rozumianą poezję.

Elżbieta Łubowicz – niezależny kurator wystaw artystycznych, krytyk sztuki, redaktor i wykładowca akademicki. Główne obszary zainteresowań to fotografia oraz pogranicza sztuk wizualnych. Przygotowała m.in. pierwszą monograficzną wystawę i książkę poświęconą twórczości poety-konkretysty Stanisława Dróżdża w 2009 roku. Jako krytyk sztuki współpracuje z Pismem Artystycznym „Format”, oraz „Kwartalnikiem Fotografia”, a do czasu zamknięcia w 2020 roku współpracowała z Pismem Naukowo-Artystycznym „Dyskurs” oraz z wydawanym w Bratysławie pismem „Imago”. Wykłada historię fotografii w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

UWAGA NA PRÓBY OSZUSTWA / BEWARE OF FRAUD ATTEMPTS / УВАГА НА СПРОБИ ШАХРАЙСТВА / ACHTUNG VOR BETRUGSVERSUCHEN

🇵🇱 Chcielibyśmy ostrzec przed rosnącą liczbą prób oszustwa związanych ze sprzedażą biletów na fałszywe wydarzenia w instytucjach. Otrzymaliśmy zgłoszenia od osób, które padły ofiarą nieuczciwych sprzedawców oferujących bilety na fikcyjne wydarzenia kulturalne. Uprzejmie przypominamy, że wszystkie wydarzenia towarzyszące w Muzeum Współczesnym Wrocław odbywają się bezpłatnie, a aktualny cennik biletów wstępu na wystawy jest dostępny na naszej stronie. Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się z nami: 71 3564257 / kasa@muzeumwspolczesne.pl

🇬🇧 We would like to warn you about the increasing number of fraud attempts related to the sale of tickets for fake events at institutions. We have received reports from individuals who have fallen victim to unscrupulous sellers offering tickets for fictitious cultural events. Please be reminded that all accompanying events at the Wrocław Contemporary Museum are free of charge, and the current ticket prices for exhibition entry are available on our website. If you have any doubts, please contact us at: 71 3564257 / kasa@muzeumwspolczesne.pl.

🇺🇦 Ми хочемо попередити про зростаючу кількість спроб шахрайства, пов'язаних з продажем квитків на фальшиві заходи в установах. Ми отримали повідомлення від осіб, які стали жертвами недобросовісних продавців, що пропонують квитки на вигадані культурні заходи. Нагадуємо, що всі супровідні заходи в Музеї Сучасного Мистецтва Вроцлава проходять безкоштовно, а актуальний прайс-лист на вхідні квитки на виставки доступний на нашому сайті. Якщо у вас є сумніви – зв'яжіться з нами: 71 3564257 / kasa@muzeumwspolczesne.pl.

🇩🇪 Wir möchten vor der zunehmenden Anzahl von Betrugsversuchen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Tickets für falsche Veranstaltungen in Institutionen warnen. Wir haben Meldungen von Personen erhalten, die Opfer von betrügerischen Verkäufern geworden sind, die Tickets für erfundene Kulturveranstaltungen anbieten. Wir erinnern Sie höflich daran, dass alle Begleitveranstaltungen im Museum für Zeitgenössische Kunst Wrocław kostenlos sind und die aktuellen Eintrittspreise für Ausstellungen auf unserer Website verfügbar sind. Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: 71 3564257 / kasa@muzeumwspolczesne.pl.

Skip to content