„POJĘCIOKSZTAŁTY” STANISŁAWA DRÓŻDŻA: JĘZYK I MATEMATYKA

06.04.2024
12:00

Serdecznie zapraszamy na kolejne kuratorskie oprowadzanie po stałej wystawie Stanisława Drożdża „Światekst. Pojęciokształty. Poezja konkretna”. Wizualna poezja Dróżdża, nazwana przez niego autorskim terminem „pojęciokształty”, zawiera w sobie wiele wątków, które na wystawie sprowadzone zostały do trzech obszarów tematycznych: SŁOWO, CZAS i ŻYCIE. W trakcie oprowadzania, przy przejściu przez wszystkie trzy strefy, szczególna uwaga będzie poświęcona sposobom użycia przez Stanisława Dróżdża zarówno znaków językowych, jak i matematycznych. Poprzez refleksję nad wizualnymi zapisami w języku werbalnym oraz w języku symboli matematycznych poeta dociera do sensów ontologicznych i egzystencjalnych.

Prowadzenie:
Elżbieta Łubowicz – niezależny kurator wystaw artystycznych,  krytyk sztuki, redaktor i wykładowca akademicki. Główne obszary zainteresowań to pogranicza sztuk wizualnych oraz fotografia. Przygotowała m.in. pierwszą monograficzną wystawę i książkę o twórczości poety-konkretysty Stanisława Dróżdża (2009) oraz monograficzną wystawę i książkę o twórczości Wacława Szpakowskiego – pioniera sztuki abstrakcyjnej na pocz. XX w. (2016). Wykłada historię fotografii w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Ogłoszenie o wynajmie przestrzeni gastronomicznej

Muzeum Współczesne Wrocław z siedzibą przy pl. Strzegomskim 2a zaprasza do składania ofert na najem powierzchni użytkowej zlokalizowanej na dachu budynku. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Skip to content