Biorąc za przykład dzieła zaprezentowane na wystawie, będziemy dyskutować m.in. o tym,
czym jest autobiograficzność w sztuce, jak można ją scharakteryzować, a także o fenomenie popularności dzieł bazujących na formach dokumentu osobistego.
  
Spróbujemy wytyczyć początki tej tendencji, zastanowić się nad jej przyczynami, a także jakie potrzeby odbiorców (widzów / czytelników) może spełniać autobiograficzność?
  
Będziemy także zastanawiać się jakie konkretnie formy może przybrać autobiograficzność w sztuce i czym różni się od autoportretu (oraz czy zasadne jest
w ogóle czynienie takiego rozróżnienia?).
  
Kolejnym wątkiem będą różnice i miejsca wspólne sztuki obrazu i sztuki słowa w odniesieniu od interesującego nas zagadnienia.
  
Podejmiemy również wątek genderowy: czy autorki
i autorzy różnie używają autobiograficzności?
Jak wygląda recepcja takich wątków u artystek
i artystów? Czy istnieje różne wartościowanie w zależności od płci?
  
Ważnym wątkiem będzie w końcu pułapka biografizmu, to znaczy tłumaczenia sztuki poprzez biografię? Jak przebiegają związki między sztuką
a życiem autorki / autora?