SZTUKA I PRAWA CZŁOWIEKA

Czy artysta może pomóc Tybetańczykom?

Pytanie o sztukę i o prawa człowieka może być w dzisiejszych czasach trudne i ryzykowne. Merkantylna dialektyka zysku – straty, zdominowała świat i ludzkie systemy wartości. Dzieło sztuki traktowane jest przede wszystkim jak towar na sprzedaż, bądź lepsza lub gorsza lokata kapitału.

Codziennie, poprzez mass media docierają do nas informacje o konfliktach zbrojnych i powszechnym na całym świecie łamaniu praw człowieka. Organizacje humanitarne, takie jak m.in.: Human Rights Watch czy Amnesty International reagują wprawdzie szybko, lecz często pozostają bezradne wobec wyrachowanej ignorancji polityków.

W ciągu ostatnich 10 lat byliśmy w Polsce obserwatorami wydarzeń kuriozalnych i zarazem dramatycznych w swej istocie. Artystów raz za razem oskarżano i sądzono o obrazę uczuć i przekonań religijnych (casus Doroty Nieznalskiej). W podobnym czasie, w Amsterdamie – stolicy tolerancji europejskiej zginąl z rąk muzułmańskiego fundamentalisty Theo van Gogh, a Salman Rushdie ukrywa się „bóg wie gdzie” przed fatwą Chomeiniego…

Pytanie zatem o sztukę, a zwłaszcza o jej zaangażowanie w obronę praw człowieka jest dziś zadaniem podwójnie trudnym i ryzykownym. Wymaga odwagi, właściwego sformułowania pytań i otwartej dyskusji.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji, która być może nie zmieni świata, ale będzie miała istotny wpływ na nasze życie.

Czy artysta może pomóc Tybetańczykom? Takie pytanie chce zadać uczestnikom debaty Habeas Lounge na temat Sztuki i praw człowieka Justyna Jan-Krukowska – artystka wizualna i współautorka projektu polsko-tybetańskiej wymiany kulturalnej CZAS NA TYBET, autorka obiektu PŁOMIEŃ, który zobaczymy podczas akcji pod tym samym tytułem, na Placu Gołębim we Wrocławiu, 3.3.12 w godzinach od 15.00 do 17.00.

Pytanie zainicjuje dyskusję, w której wezmą udział artyści i naukowcy, osoby kiedyś i obecnie zaangażowane w szeroko pojętą działalność na rzecz obrony praw człowieka:
Mira Żelechower-Aleksiun,
Gendun Yonten,
Jarosław Kotas,
Beata Olszewska Bols,
Marek Krukowski,
Wiesław Cupała,
Włodzimierz Zylbertal.

Prowadzenie: Justyna Jan-Krukowska

Skip to content