WARSZTATY I SPOTKANIE MARCINA DUDKA Z OSADZONYMI W ZAKŁADZIE KARNYM W WOŁOWIE

Punktem wyjścia do powstania wystawy The Crowd Man była osobista historia samego artysty. Marcin Dudek w drugiej połowie lat 90. XX wieku jako nastolatek należał do grupy kibicowskiej krakowskiego klubu piłkarskiego Cracovia. Przez kilka lat intensywnie uczestniczył w życiu stadionowym i w chuligańskich wybrykach.

W pewnym momencie artysta natrafił na kolekcję zeszytów „Wielcy malarze” i zaczął kopiować reprodukcje znanych prac. Odizolował się od dotychczasowych znajomych, a jego pokój przez następne dwa lata stał się jego schronieniem i więzieniem. Ostatecznie udało mu się wyjechać na studia artystyczne do Austrii, a swoje życie związał na stałe ze światem sztuki.

Możliwość tworzenia w samotności stała się dla artysty ocaleniem. Dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Wołowie izolacja i poczucie osamotnienia są codziennością. To z pozoru podobne doświadczenie, będzie punktem wyjścia do rozmowy oraz wspólnego działania twórczego artysty i osadzonych.

W spotkaniu udział wezmą osadzeni, odbywający karę na oddziale penitencjarnym – uczestnicy programu readaptacyjnego „Stuk-puk otwórz drzwi czyli otwarci w zamknięciu” – realizowanego przez Natalię Gołubowską.
 
 
Prowadzenie: Marcin Dudek, Natalia Gołubowska, Anna Krukowska
 
 
Wydarzenie towarzyszące wystawie Marcin Dudek The Crowd Man. Więcej informacji o wystawie >>>
 
 
Marcin Dudek: studiował na University of Art Mozarteum w Salzburgu i Central Saint Martins w Londynie. Tworzy głównie instalacje, obiekty, niejednokrotnie łącząc je z działaniem performance. W swojej praktyce artystycznej buduje najczęściej sytuacje oparte na konfrontacji świata przemocy ze światem sztuki. W tym celu niejednokrotnie odwołuje się do historii wydarzeń stadionowych, a także przywołuje wątki biograficzne z czasów przynależności do środowiska kibicowskiego. Mieszka w Brukseli.

Natalia Gołubowska: Założycielka OZArt, czyli Otwartego Zakładu Artystycznego w ramach którego prowadzi autorską Pracownię Twórczą z grafiki warsztatowej, projektowania i fotografii oraz Objazdową Pracownię Warsztatową. Autorka licznych projektów edukacyjno-artystyczno-społecznych. Obecnie animuje lokalną społeczność Wołowa, współpracując z miejscowymi instytucjami kultury w tym autorski program readaptacyjny na terenie Zakładu Karnego w Wołowie. Od lipca 2019 roku jest menadżerką Pracowni Komuny Paryskiej 45 we Wrocławiu.

Anna Krukowska: odpowiedzialna za program społeczny w Muzeum Współczesnym Wrocław. Organizuje i współorganizuje warsztaty, wykłady, debaty, oprowadzania, koncerty oraz działania włączające publiczność. Koordynatorka projektu „Polska-Ukraina” oraz autorka programu „Bliżej sztuki. MWW dla Seniorów”.

Skip to content