„Jest to budowanie siły społeczności. Fundamentem organizowania społecznościowego są ludzie, którzy dokonują wyboru problemu, który chcą rozwiązać, określają jakich rozwiązań oczekują i dzięki jakim metodom osiągną zakładane cele. Organizowanie obejmuje wskazanie osób oraz struktur, które powinny być włączone w rozwiązania, a następnie na drodze przekonywania bądź konfrontacji negocjowanie wraz z nimi celów do jakich dąży społeczność. W ramach tego procesu organizacje współtworzą instytucję, znajdującą się pod kontrolą społeczności tj. organizację, która może rozwiązywać dalsze problemy i z czasem stanie się uosobieniem dążeń i siły społeczności.”
Dave Beckwith
ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE
– Władza w rękach społeczności lokalnych

Zapraszamy na dyskusję z osobami zaangażowanymi w pracę ze społecznościami lokalnymi przy wykorzystaniu metody „organizowania społecznościowego”.
Naszymi rozmówczyniami będą Iwona Nowak ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz Barbara Kaczyńska z Inicjatywy-Osiedle Kukuczki.

WSPÓLNOTA, GŁUPCZE!
marzec – maj 2016

Hasło będące tytułem nowego cyklu dyskusji, który w marcu zainaugurowaliśmy w przestrzeni społecznej Muzeum Współczesnego Wrocław, jest parafrazą sloganu, który pojawił się podczas kampanii prezydenckiej Billa Clintona (Economy, stupid!, 1992). Stratedzy polityka zwracali w ten sposób uwagę, że to, co się tak naprawdę liczy, to gospodarka. Dzisiaj, we współczesnej Polsce, wydaje się, że tym, co zostało najbardziej zaniedbane, to kwestia budowania wspólnoty. Tworzenie silnych więzi między ludźmi, wzmacnianie inicjatyw oddolnych, lokalnych, rozwój kapitałów społecznych są decydujące, gdy mowa o pomyślnej rewitalizacji polskich miast i wsi. Infrastruktura oczywiście jest ważna, ale bez ludzi, którzy mogą ją wykorzystać do współtworzenia innych wartości, pozostaje ona tylko ramą. Podczas kilku spotkań chcemy zastanowić się nad kondycją „polskiej wspólnoty”. Co ją definiuje, ogranicza, umożliwia? Jaka jest rola kultury w kształtowaniu więzi społecznych?

Cykl podzieliliśmy na część teoretyczną (dyskusje i wykłady) oraz praktyczną (warsztaty). Zaproponowane tematy stanowią tylko propozycję i z pewnością mogą i powinny być stale rozszerzane.