W ramach nowego cyklu spotkań pt. „Rozmowy o braku” zapraszamy do wysłuchania dialogu między Katarzyną Wiśniewską, niewidomą studentką prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Kamilem Pietrowiakiem, doktorantem etnologii UWr, rozpoczynającym badania etnograficzne na temat życia młodych osób niewidomych. Podejmowane przez rozmówców pytania będą dotyczyć możliwości i granic wzajemnego rozumienia się osób niewidomych i widzących oraz spotykających ich kłopotów poznawczych i komunikacyjnych. Ważną kwestią będzie różnorodność strategii funkcjonowania osób niewidomych w świecie i języku ludzi widzących, a także możliwe sposoby postrzegania ich życiowej sytuacji w kategoriach niepełnosprawności, braku, inności. Jednym z poruszanych zagadnień będzie forma i jakość odbioru sztuki wizualnej przez osoby pozbawione wzroku, a także dostępność i przydatność środków, które mają im to ułatwić. Po zasadniczej części rozmowy nastąpi czas na ewentualne pytania i spostrzeżenia publiczności.