„Jeśli pojawia się w Izraelu ważna informacja, złożona jest krojem Chaim” – takie sformułowanie padło z ust starego drukarza w jednej z wąskich uliczek w centrum Jerozolimy latem 2011 roku.

Krój pisma Chaim jest dla izraelskiej kultury wizualnej jednym z typograficznych filarów. Jego wszechobecność jest zaskakująca.

Prezentacja dotyczyć będzie nieznanej historii Hebrajskiego pisma Chaim, stworzonego w latach 20. XX wieku w Warszawie, który krystalizował dążenia społeczności żydowskiej do realizacji wytycznych tzw. Nowej Typografii, czyli liternictwa uniwersalnego, pozbawionego ornamentu i pozostałości po śladach narzędzi i ruchów ręki, zwróconego w stronę nowego lepszego świata.

Podczas spotkania wyświetlony zostanie obszerny materiał wizualny poruszający obszary współczesnej kultury wizualnej Bliskiego Wschodu w kontekście zmian kulturowych, konfliktów zbrojnych i wytrychów do poszukiwania tożsamości.