image

ROZMAWIAĆ SZTUKĄ. WARSZTATY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Życie w grupie jest nieodłączną częścią życia w społeczeństwie. Spotykamy się, mijamy, patrzymy na siebie i współpracujemy. Grupa tworzy naszą społeczną tożsamość. Rozmawiamy ze sobą codziennie, ale co tak naprawdę do siebie mówimy? Co komunikujemy między słowami?

Zainspirowani wystawą Ewy Axelard „Sztama” chcemy przyjrzeć się zjawisku wspólnoty – jej źródłom, potencjałom i wartościom, które ze sobą niesie, ale również zagrożeniom z nią związanym.

Podczas warsztatów podejmiemy temat komunikacji jako narzędzia mocy, które – jeśli jest świadomie używane – może uczynić nasze życie pełniejszym i lepszym, jednocześnie chroniąc nas przed bezrefleksyjnością życia we wspólnocie.

Ze względu na przestrzeń muzeum, w której odbywać się będzie spotkanie, nasze warsztaty komunikacji interpersonalnej będą wyjątkowe, bo wypełnione sztuką, która będzie narzędziem pozwalającym na pogłębienie rozumienia otaczającej nas społecznej rzeczywistości.

Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku 16–26 lat i składają się z samodzielnego zwiedzania wystawy Ewy Axelrad „Sztama”, wykładu wprowadzającego połączonego z dyskusją oraz ćwiczeń praktycznych.

Prowadzący to studenci V roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim – Ewelina Pankowska i Mikołaj Zarzycki.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Czas trwania: 16.30-19.30
Obowiązują zapisy: edukacja@muzeumwspolczesne.pl

Skip to content