image

SPEKTRUM ŚWIATŁA. PROGRAM EDUKACYJNY

Spektrum światła to kilkuletni program edukacyjny, podczas którego wspólnie badamy jakości kolejnych barw spektrum światła widzialnego. Punktem wyjścia do działań edukacyjnych są interaktywne scenografie, pozwalające na wielozmysłowe doświadczanie poszczególnych barw.

Tegoroczna scenografia Pomarańczowy. Ekspozycja na kolor składa się z sześciu interaktywnych stref, pozwalających na spontaniczną eksplorację, pobudzających całe ciało oraz angażujących wszystkie zmysły. Więcej informacji o interaktywnej scenografii.

Część edukacyjną stanowią wydarzenia realizowane przez cały rok w bloku naukowym oraz blokach artystycznych – literackim, plastycznym, muzycznym, kulinarnym i ruchowym. Te bezpłatne wydarzenia, adresowane do różnych grup odbiorców (rodzin z dziećmi, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami), pozwalają pod okiem specjalistów z różnych dziedzin w twórczy i zmysłowy sposób badać właściwości barwy pomarańczowej.

Projekt Spektrum Światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content