CZUŁY SEJSMOGRAF – ROZMOWY WSPÓŁCZESNE. KULTURA CELEBRYCKA

Czuły Sejsmograf – rozmowy Współczesne, to nowy cykl debat, którego zaczyn stanowią prace z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław, prezentowane na aktualnych wystawach.
 
Intelektualnym fundamentem cyklu jest refleksja Jerzego Ludwińskiego, związanego niegdyś z Wrocławiem kuratora i teoretyka sztuki, a także nieoficjalnego patrona MWW. Kluczowe dla wielowątkowej działalności Ludwińskiego było dążenie do stworzenia instytucji sztuki aktualnej, opartej na interdyscyplinarnym dialogu. Instytucji, która z jednej strony będzie – jak pisał krytyk – „czułym sejsmografem” zmian zachodzących zarówno w polu sztuki, jak i w społeczeństwie, a z drugiej – stanowić „katalizator” nowych zjawisk artystycznych.
 
Proponowane przez nas spotkania przyjmą formę otwartych debat, które w możliwie najszerszy sposób, będą przyglądać się otaczającej nas rzeczywistości. Prezentowane prace traktujemy jako wstęp do dyskusji na tematy związane z dziełem, lecz analizowane z perspektywy wykraczającej poza pole sztuki. Kluczowe jest nakreślenie szerokich możliwości interpretacyjnych i kontekstów, uwzględniających odrębne perspektywy i kręgi zainteresowań. Cykl zostanie zainaugurowany w ramach programu towarzyszącego wystawie Szczurołap.
 
 
KULTURA CELEBRYCKA
 
Punktem wyjścia do pierwszej rozmowy będzie praca Douglasa Gordona Self-Portrait of You + Me (David Bowie), 2007.
 
Self-Portrait of You + Me (David Bowie) stanowi część rozbudowanej serii, w której artysta wykorzystuje popularne zdjęcia znanych osób związanych ze sferą popkultury. Wypalone oczy i usta w fotografii ukazującej Davida Bowie’go zastąpione zostały fragmentami lustra. Wykorzystanie ognia odgrywa tutaj ważny element procesu twórczego – użycie świecy dawało artyście ograniczoną formę kontroli nad końcowym efektem. W konsekwencji otrzymujemy portret z wypalonymi fragmentami uzupełnionymi lustrzanym podkładem dzięki czemu przedstawienie muzyka zlewa się z naszym odbiciem. Działanie Gordona stanowi rodzaj gry z percepcją tożsamości. Wizerunek – maska supergwiazdy – skonfrontowany z własnym odbiciem uświadamia, że każdy z nas odgrywa rolę w procesie projektowania ikony. Jest to również specyficzny gest ikonoklastyczny. Gordon skupia się na zlaicyzowanym wizerunku ikony naszych czasów. Tworzenie tego wizerunku jest dla artysty aktem destruktywnym.
 
W 1968 roku Andy Warhol powiedział „W przyszłości każdy będzie sławny przez 15 minut”, co dziś wydaje się szczególnie adekwatne. Choć z drugiej strony należy pamiętać, że kultura celebrycka zawsze była częścią życia codziennego.
 
W czasie spotkania porozmawiamy o mechanizmach kreujących fenomen i obsesje szeroko pojętej kultury celebryckiej.
Jak popkultura kształtuje nasz ogląd rzeczywistości?
Czy głód sławy jest produktem społeczeństwa konsumpcyjnego?
Na ile utożsamiamy się z naszymi idolami?
Jaka jest nasza odpowiedzialność w kreowaniu ich sławy?
 
Nad odpowiedziami na te i inne pytania zastanowimy się razem z Agatą Pyzik i Przemysławem Witkowskim.
 
Spotkanie poprowadzą kuratorzy MWW – Piotr Lisowski i Małgorzata Miśniakiewicz.
 
 
Agata Pyzik
(ur. 1983) dziennikarka, krytyczka, eseistka. Pisze o kulturze, sztuce, estetyce i polityce do publikacji książkowych oraz prasy polskiej i brytyjskiej (między innym „The Guardian”, „The Wire”, „Frieze”, „Calvert Journal”, „Dwutygodnik”, „Polityka”, „Krytyka Polityczna”, „Szum”). Jej zainteresowania obejmują kulturę krajów realnego socjalizmu i okresu zimnej wojny, transformację ustrojową w krajach postkomunistycznych i polityczne możliwości wykorzystywania kultury popularnej. W 2014 roku ukazała się jej książka „Biedni, ale sexy”, spojrzenie na Europę Wschodnią we współczesnych trendach wskrzeszania „idei komunizmu”, a także przez pryzmat zjawisk takich jak obsesyjne zainteresowanie blokiem wschodnim, orientalizm, czy „samokolonizacja”.
 
Przemysław Witkowski
(ur. 1982) publicysta dziennikarz i poeta. Pisał do gazet takich jak: „Przekrój”, „Gazeta Wyborcza”, „Le Monde diplomatique”, „Magazyn Miasta”, „Vice”, „Visegrad Insight”, „Krytyka Polityczna” czy „Polska The Times”. Członek zespołu Krytyki Politycznej i polskiej edycji „Le Monde diplomatique”. Wydał trzy tomy poezji (Lekkie czasy ciężkich chorób, Preparatyoraz Taniec i akwizycja) i tom esejów (Chwała Supermanom. Ideologia w popkulturze), w których analizuje relacje pomiędzy współczesną popkulturą a polityką.
 
 
CZUŁY SEJSMOGRAF – ROZMOWY WSPÓŁCZESNE / PROGRAM CYKLU
 
— 22.08 (środa), godz.18.00
Kultura celebrycka

 
Punktem wyjścia będzie praca Douglasa Gordona
Self-Portrait of You + Me (David Bowie) (2007)
 
— 5.09 (środa), godz.18.00
Narodowa homogeniczność

 
Punktem wyjścia będzie praca
Artura Żmijewskiego Spojrzenie (2016–2017)
 
— 19.09 (środa), godz. 18.00
Obsesja zniszczenia

 
Punktem wyjścia będzie praca Gustava Metzgera
Model sztuki auto-destruktywnej (1960/2018)
 
 
Zakupy dzieł do kolekcji MWW
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://kopiamuzeum.wambox.pl/home/wambox/domains/wambox.pl/public_html/kopiamuzeum/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg

Ogłoszenie o wynajmie przestrzeni gastronomicznej

Muzeum Współczesne Wrocław z siedzibą przy pl. Strzegomskim 2a zaprasza do składania ofert na najem powierzchni użytkowej zlokalizowanej na dachu budynku. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Skip to content