O pustce w architekturze, jej istocie i atutach

Podczas trzeciego spotkania z cyklu VOID_studia zastanowimy się wraz z architektem Tomaszem Głowackim, jakie są możliwe strategie w projektowaniu pustych przestrzeni w miastach.

Przy postępującej urbanizacji i degradacji środowiska naturalnego VOID nabiera zupełnie odmiennego znaczenia i nie musi kojarzyć się z brakiem, opuszczeniem czy zapomnieniem. W sytuacjach, gdy ma miejsce zagrożenie utraty przestrzeni (publicznej czy prywatnej), zauważamy wagę pustki – miejsca uwolnionego, niezabudowanego, które gwarantuje komfort funkcjonowania oraz zamieszkiwania, umożliwiając chociażby właściwe nasłonecznienie i przewietrzanie.

Ostatnio Wrocław stanął w obliczu zagrożenia dogęszczeniem miasta przez planowane zabudowanie dwóch parceli – mieszkańcy ulic Widok oraz Frycza-Modrzewskiego protestowali przeciwko wzniesieniu w ich bezpośrednim sąsiedztwie budynków kosztem wolnej przestrzeni – pustki, która zapewniała im słońce i rekreację.

Czy dopiero w obliczu stłoczenia, ścisku, przepełnienia, uciążliwości mieszkaniowych i komunikacyjnych, braku oddechu, zieleni, braku perspektyw oraz otwartego horyzontu zaczynamy doceniać PUSTKĘ?

Czym jest i może być pustka dla planistów i architektów? Jak ją zaprojektować? Co wspólnego ma fizyka kwantowa z architekturą nieobecności? W jaki sposób zmiana pojmowania i świadomości pustej przestrzeni ma wpływ na architekturę współczesną i nasze życie? Wykład spróbuje odpowiedzieć na te i inne pytania.

Dr inż. Tomasz Głowacki architekt, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, krytyk architektury oraz tutor wielu studenckich warsztatów architektonicznych. Projektuje nietypowe obiekty i wnętrza. Laureat licznych nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych. Autor cenionych budynków m.in. nowego gmachu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Złamanej Stodoły i Domu + oraz kolekcji jednorodzinnych domów nietypowych Domy z głową. Od 2005 prowadzi działalność architektoniczną w ramach własnej ‘Pracowni Architektury Głowacki PAG’. Zainteresowania kreacją pustki w architekturze i architekturą nieobecności.

—————————————-

Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji z prelegentem i kuratorami projektu. Na trzecie spotkanie drugiej części projektu – cyklu V O I D_studia zapraszamy w środę,15 lipca o godzinie 18.00 (poziom I, Beautiful Tube).
Kolejne spotkania w @MWW już po wakacjach – we wrześniu i październiku.

—————————————-

V O I D to kilkumiesięczny projekt artystyczno­badawczy organizowany we współpracy Wrocławskiej Fundacji Filmowej i MWW Muzeum Współczesne Wrocław, w ramach którego zapraszamy do współtworzenia opowieści o pustce w mieście. Tematem ‚VOID’ są luki, które trwają w stanie zawieszenia, gdzieś pomiędzy „całym” Breslau a „zupełnym” Wrocławiem. W czasie serii pięciu spotkań z ekspertami prześledzimy wyznaczony przez nas roboczo „cykl życia V O I D’u”. Podejmiemy problematykę utraconej wartości symbolicznej, roli ruin w krajobrazie miasta czy problemu planowania przestrzeni osieroconej. Porozmawiamy o niezrealizowanych w naszym mieście koncepcjach urbanistycznych. Postawimy też pytanie, o to co, jak i czy warto rekonstruować. Finałem projektu będzie publikacja dokumentująca siedmiomiesięczne działania.

Działania te to próba postawienia pytania o przekształcenia tkanki architektoniczno-urbanistycznej Wrocławia na przestrzeni ostatniego wieku i ich wpływ na odczuwanie przestrzeni publicznej, budowanie z nią więzi oraz o możliwe sposoby budowania wizerunku miasta tak nasyconego wpływami przeszłości jak Wrocław. To także analiza przyczyn wielu poniesionych na tym gruncie porażek oraz podjęcie tematu dyskutowanej od wielu lat w dużych europejskich miastach problematyki rekonstrukcji historycznej.

Więcej na_ http://miastomovie.pl/sztuka-3/

—————————————-
organizatorzy_Wrocławska Fundacja Filmowa (www.wrocff.com.pl) i MWW Muzeum Współczesne Wrocław (www.muzeumwspolczesne.pl)