Twórczość Tony’ego Cragga jednego z objawień sztuki współczesnej, który współtworzył fenomen nowej rzeźby angielskiej [New British sculpture], bodaj najsilniej oddziałującej rewolucji w rzeźbie współczesnej – po geometrii lęku [Geometry of Fear] postulowanej w 1952 r. przez Herberta Reada, zostanie przedstawiona w wybranych kontekstach teoretycznych. Pojawią się odniesienia do zafascynowanego rozwojem cywilizacji angielskiego wortyzyzmu, do myśl wybitnego teoretyka-strukturalisty Claude’a Levi-Strauss’a, do przywracającego bezpośredni kontakt z Ziemią twórczości Jerzego Beresia, jak i m.in. do koncepcji muzeum sensualnego Pontusa Hultena oraz transhumanistycznych postulatów Wolfganga Welscha. Materiał wizualny będzie odniesieniem do szerszego kontekstu wybitnej twórczości Tony’ego Cragga, ze szczególnymi nawiązaniami do najnowszych wystaw monograficznych opracowanych przez Eulalię Domanowską – ich kuratorkę, której działania wspierali Jarosław Pajek, Bogusław Dobrowolski, Zbigniew Guła, Dorota Monkiewicz wraz z Zespołami Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Współczesnego Wrocław.

Dorota Grubba-Thiede – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na UMK w Toruniu, wykładowczyni w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata. Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie sztuki współczesnej oraz jej upowszechnianiem. Kuratorka wystaw, autorka cyklu wykładów-spotkań w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku pt. Kształty w strefach znaczeń – społeczne konteksty rzeźby współczesnej (2014-2015).