STANY SKUPIENIA

Publikacja towarzyszyła wystawie Stany skupienia, 15.03–20.05.2019 (link do informacji o wystawie)

dr hab. Jolanta Studzińska, dr Sylwia Świsłocka-Karwot

Małgorzata Miśniakiewicz

Grupa Projektor

Karol Waniek

Muzeum Współczesne Wrocław

Wrocław, 2023

ISBN: 978-83-63350-48-2

Skip to content