image

CONIEDZIELNE WARSZTATY RODZINNE — LUTY

Zapraszamy dzieci z rodzicami w każdą niedzielę
o 13.30
. Warsztat trwa półtorej godziny i składa się
z dwóch części. Na początku spotkania wspólnie zwiedzamy aktualną wystawę i rozmawiamy o znajdujących się na niej pracach. Podczas drugiej części warsztatu przechodzimy do działań manualnych, które umożliwią wszystkim twórcze wykorzystanie rozbudzonej wrażliwości
i wyobraźni.

7.02.2016 – PORTRETY Z KARYKATURY

W czasie zajęć odwiedzimy wystawę Poli Dwurnik. Artystka tworzy zabawne rysunki, na których przedstawia między innymi ludzi związanych ze światem kultury. Czasami przerysowuje ich cechy fizyczne, bądź cechy charakteru, które przejawiają się także w wyglądzie. Idąc tym tropem, w części praktycznej warsztatu spróbujemy stworzyć własne karykatury.

14.02.2016 – POEZJA W MIEŚCIE

Czy poezję się czyta czy ogląda? Czy znaleźć ją możemy w książkach czy na ulicy? Podczas warsztatu wrócimy na wystawę Stanisława Dróżdża. Będzie ona dla nas punktem wyjścia do poszukiwania „pojęciokształtów” w przestrzeni publicznej Wrocławia. Praktyczną część warsztatu poświęcimy na dekorowanie miasta słowami.

21.02.2016 – KONTROLA JAKOŚCI

Czy można skontrolować jakość dzieła sztuki?
Kto sprawdza dzieła sztuki pod kątem określonego standardu? Czy da się ustalić odpowiednią wielkość lub rozmieszczenie elementów w pracy artystycznej? Na te i inne pojawiające się podczas warsztatów pytania odpowiemy w trakcie wizyty na wystawię Marleny Kudlickiej „Kontrola jakości i weryfikacja standardu. Rzeźba”. W części praktycznej zajęć stworzymy własne prace odwołując się do wspólnie ustalonych zasad.

28.02.2016 – LICZ SIĘ ZE SZTUKĄ!

Co sztuka ma wspólnego z matematyką? Czy artyści muszą umieć liczyć? Na te i inne pytania odpowiemy przy okazji wizyty na wystawie Marleny Kudlickiej. Prace artystki są precyzyjnie zaprojektowane
i starannie wykonane. By mogły powstać, musiały zostać przeprowadzone skomplikowane wyliczenia. Inni twórcy też muszą liczyć się z prawami matematyki, fizyki oraz z technicznymi parametrami wykorzystywanych narzędzi. Dawniej artyści badali prawa dotyczące perspektywy i proporcji.
My, w części praktycznej warsztatu, wspólnie dokonamy obliczeń, które pomogą nam wykonać dzieło.

Warsztaty są bezpłatne – zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
edukacja@muzeumwspolczesne.pl

Patroni:

Program realizowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Prowadzenie zajęć 
i opracowanie prelekcji: Maria Marszałek

Opracowanie narzędzi edukacyjnych: Patrycja Mastej

Skip to content