image

DZIEŁO SZTUKI. UKRYTE ZNACZENIA

Podczas kolejnego spotkania z cyklu Rozrusznik bez barier, zainspirujemy się dziełem z kolekcji MWW „Słońce II” Andrzeja Dłużniewskiego. Praca została wykonana na surowym płótnie, o bogatej fakturze, z użyciem minimalnych środków. Artysta wykorzystał w tym celu szablony, które otrzymają także uczestnicy warsztatów. Stworzą własną wizję żółtego słońca, być może jeszcze bardziej minimalistyczną, lub przeciwnie: w ujęciu barokowym.

Prowadzenie:

Ignacy Oboz – artysta, historyk sztuki, edukator muzealny. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotu Obraz w Przestrzeni w Instytucie Nowych Mediów i Kompozycji.

Joanna Sekuła – absolwentka wrocławskiej ASP (Wydział Ceramiki i Szkła) oraz Akademii Pedagogicznej im. J. Długosza w Częstochowie, (Wydział Edukacji w Zakresie Sztuk Wizualnych). W 2011 roku ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą na kierunku Arteterapia. Na co dzień prowadzi pracownię ceramiki w MDK Śródmieście. Pracę dydaktyczną opiera na twórczej zabawie ze sztuką, kształtując wrażliwość i rozwijając pasję dzieci i młodzieży. W 2021r otrzymała nagrodę Prezydenta Wrocławia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Projekt Spektrum światła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content