image

LAMUZ – LATAJĄCE MUZEUM WSPÓŁCZESNE

Latające Muzeum (LaMuz) to projekt, którego celem jest rozszczelnienie betonowych murów schronu przeciwlotniczego, w którym znajduje się Muzeum Współczesne Wrocław. LaMuz to idea wędrującego muzeum. Dzieła współczesnych polskich artystów zostaną „wyjęte” z przestrzeni wystawienniczej i włożone w nowy kontekst podwórek małych dolnośląskich miasteczek (Boleścin, Karczyce, Uraz). Przez dziewięć tygodni (maj, czerwiec, lipiec) dziewięć prac odbędzie symboliczną podróż, do której zaproszeni zostaną najmłodsi mieszkańcy (przewidziane są po trzy „loty” do każdego z miejsc). Wędrując wspólnie z artystami, edukatorami i animatorami (kilkugodzinne warsztaty z dala od Muzeum, do którego zwykle nie trafiają), młodzi ludzie będą mieli okazję opowiedzieć o swojej przestrzeni, zapoznać się z dziełami sztuki współczesnej oraz poddać je twórczej interpretacji. Same prace i skupione wokół nich działania staną się pretekstem do tego, aby zaszczepić w dzieciach wrażliwość i rozbudzić wyobraźnię niezbędną do rozumienia sztuki i otaczającej rzeczywistości.

Finałem akcji będzie wydanie e-booka zawierającego scenariusze zajęć do wykorzystania w przyszłości przez innych edukatorów i animatorów. We wrześniu odsłonimy natomiast wystawę podsumowującą naszą podróż po dolnośląskich miasteczkach, na której otwarcie zostaną zaproszeni mali bohaterowie.

Program animacji kulturalnej w trzech dolnośląskich miasteczkach

Koordyancja: 
Katarzyna Wala

Pomoc koordynatorska: 
Bartek Lis

Edukatorki: 
Joanna Sekuła
Maria Marszałek
Agata Iżykowska

Dokumentacja fotograficzna: 
Celina Strzelecka

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content