Czy polscy artyści uprawiali land art? Jak zmieniały się ich zainteresowania przyrodą? Kiedy polska sztuka przechodziła falę zainteresowania geologią, a kiedy entropią? W trakcie wykładu dowiemy się także, w jaki sposób artyści wyrażali swoje zainteresowania materią i kiedy w polskiej plastyce zaczynają pojawiać się tendencje ekologiczne. Czy interesowała ich totalność, czy też zajmowali się relacją jednostki z otoczeniem? Czy materializm był wyrazem poszukiwań doznań immanentnych, czy transcendentnych?

Wykład zilustrują prace takich twórców, jak m.in. Oskar Hansen, Władysław Hasior, Teresa Murak, Henryk Morel, Zbigniew Dłubak, Andrzej Pawłowski i wielu innych, oraz materiały ze wszystkich plenerów, sympozjów i zjazdów artystów w powojennej Polsce, na których zajmowano się nerwicą epoki późnoindustrialnej.