ZDZISŁAW JURKIEWICZ. ZDARZENIA

Publikacja towarzyszyła wystawie Zdzisław Jurkiewicz. Zdarzenia 25.06–11.10.2021 

dr Marika Kuźmicz

prof. David Crowley, dr Marika Kuźmicz, dr Sylwia Świsłocka-Karwot, Igor Wójcik

Katarzyna Listwan

Karol Waniek

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu –  Wrocław, 2021

Muzeum Współczesne Wrocław, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

30 zł

Projekt Akademia Sztuki MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content