W roku 1963 roku Mona Lisa, na osobiste zaproszenie Jackie Kennedy odbyła podróż do Stanów Zjednoczonych. W porcie, w którym zacumował transportujący ją statek zgromadziły się tłumy, a obstawa Secret Service eskortowała Giocondę do siedziby National Museum w Waszyngtonie. Tam przywitała ją Para Prezydencka, członkowie gabinetu, wszyscy senatorowie i kongresmeni, dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego oraz liczni przedstawiciele administracji. Po kilku wystawowych tygodniach w stolicy USA, została przewieziona do Metropolitan Museum w Nowym Jorku, gdzie w ciągu miesiąca zobaczyło ją ponad milion Amerykanów, w tym wszyscy uczniowie szkół miasta Nowy Jork.

Wydarzenie to zostało uznane za przełomowe, nigdy bowiem wcześniej zjawisko spotkania z dziełem sztuki nie przybrało tak masowego charakteru, a żaden obraz nie był traktowany z podobnymi honorami. Po raz pierwszy również w tak szerokich kręgach obecność na wystawie należała do towarzyskich powinności. Bohaterkę portretu zaczęto postrzegać nie tyko jako ikonę świata artystycznego, ale i gwiazdę kultury masowej.

Barbara Lewicka przybliży historię wycieczki Mona Lisy do Stanów, przyjrzy się zjawisku przenikania elementów kultury określanej mianem „wyższej” do obiegu popularnego, wreszcie zastanowi się nad konsekwencjami nowego sposobu odbioru dzieł sztuki w kontekście turystyki muzealnej.

Barbara Lewicka – socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień doktora otrzymała w roku 2012, w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe wiąże z problematyką socjologii sztuki i socjologii przestrzeni. Wielkie dzieła sztuki i wielkie miasta stanowią jej największą pasję – tak wyzwanie naukowe, jak i podróżnicze