KONFERENCJA NAUKOWA: MODA VERSUS UBRANIIE CODZIENNE

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław,
oraz Muzeum Współczesne Wrocław

zapraszają na
interdyscyplinarną konferencję

MODA versus UBRANIIE CODZIENNE.
FUNKCJE – DYNAMIKI – MECHANIZMY

Moda jest tym, co wprowadza ubranie w pole uwagi nie tylko socjologów. Jest istotną kategorią społeczną i badawczą. Sprawiła, że dostrzeżono ubranie i jego społeczne funkcje takie, jak na przykład ekspresja siebie, manifestowanie przynależności do grup społecznych czy zamożności i prestiżu. Uczyniła prezentowanie ubrania wydarzeniem społecznym. Na znaczeniu zyskał także jej ekonomiczny wymiar. Jest zatem ważnym mechanizmem społecznym i rynkowym. Jednakże nie każdy akt ubierania się i okazywania ubrania innym jest modą. Ubieranie się, ubranie prezentowane innym są ważnymi częściami życia codziennego każdego z nas. Ubiór odgrywa zasadniczą rolę w naszym życiu. Ubranie to potężny świat myśli, nawyków oraz wyborów, które wywierają na nas wpływ. Poszerzanie kategorii mody tak, by objęła wszystko, co intrygujące w ubraniu, powoduje jeszcze większą jej płynność i niejasność.

Z drugiej strony to, co mamy na sobie w miejscach o charakterze publicznym ma znaczenie. Obserwujemy też ważną asymetrię: badań posługujących się kategorią mody jest wiele i mało poświęconych ubraniu codziennemu i ubieraniu się. Co być może wynika z trywialności ubrania/ubierania czy z braku odpowiedniej metodologii do badania tego obszaru rzeczywistości społecznej. Zatem warto zrobić pewne podsumowania i zadać pytania o to, co już wiemy o modzie i jak badać ubranie/ubieranie się jako zjawisko społeczno-kulturowe, nie zawężając go do mody? Jakie funkcje pełnią moda i ubranie? Jakie dynamiki charakteryzują każde ze zjawisk? Czy są one takie same dla każdej ze społecznych grup? Jak „ulica” radzi sobie z sezonowością krojów i kolorów? Jakiego typu odzież jest rzeczywiście noszona na co dzień? Czy istnieje i na czym polega związek między tym, co się dzieje w modzie a naszymi długofalowymi zachowaniami? Czy można dostrzec różnice w nawykach ubraniowych mieszkańców określonych miast lub państw? Czy ubrania, jakie ludzie noszą na co dzień, mogą nas informować o tym, jak radzą sobie z takimi napięciami, jak indywidualizm-konformizm, lokalne-globalne, egalitarne-elitarne, jednostkowe-masowe?

Takim zagadnieniom chcielibyśmy poświęcić naszą konferencję. Na konferencję złożą się referaty (20-25 min.) wraz z pytaniami i dyskusją, wygłaszane w sekcjach tematycznych oraz prezentacje projektów badawczych (45 min.). Szczegółowa tematyka i plan obrad zostały opracowane na podstawie zgłoszonych referatów.

Rada programowa konferencji:
– dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
– dr hab. Tyll Krueger (Politechnika Wrocławska)
– dr Paweł Czajkowski (Uniwersytet Wrocławski)
– dr Robert Florkowski (AWF Poznań)
– dr Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)

Komitet organizacyjny:
– dr Ewa Banaszak
– mgr Ola Drabina
– Agnieszka Ginter
– Konrad Kocjan

Skip to content