MIASTOMOVIE:WRO#4 PRZEDSTAWIA: WROCŁAWSKA TOŻSAMOŚĆ W BADANIACH

Spotkanie z socjolożką Katarzyną Kajdanek będzie skupiało się wokół pytań o to, jak kształtuje się obecnie tożsamość mieszkańców i miast, w których proces społecznego wytwarzania przestrzeni był przez wiele lat związany z kulturą niemiecką. Jest to zatem pytanie o obecność i nieobecność niemieckiej przeszłości we współczesnej tożsamości. Problem ten jest także analizowany w kontekście wielokulturowości miast, która w przypadku Wrocławia, stała się istotnym elementem polityki wizerunkowej stosowanej przez władze. Materiałem badawczym, na którym dr Kajdanek bazuje, są dokumenty urzędowe (przede wszystkim strategia rozwoju miasta, rozwoju turystyki, aplikacja do ESK 2016), wywiady z liderami pamięci i tożsamości w mieście (urzędnikami, dziennikarzami, artystami, architektami, działaczami NGO, etc.) oraz wyniki badań kwestionariuszowych z mieszkańcami Wrocławia.

Organizatorzy:
Wrocławska Fundacja Filmowa
Muzeum Współczesne Wrocław

Prezentacja Katarzyny Kajdanek

dr hab. Katarzyny Kajdanek – socjolożka, badaczka społeczna, (Instytut Socjologii UWr.)

Skip to content