MUZEUM OTWARTE. AUDIODESKRYPCJA

image

MUZEUM OTWARTE. AUDIODESKRYPCJA

Kultury Mezoamerykańskie: Aztekowie, Inkowie czy Majowie żyli w głębokiej symbiozie z naturą, dostosowując się do jej cykli i traktując ją podmiotowo. Dobrze znali poszczególne właściwości roślin, dodatkowo nadając im symboliczne i magiczne znaczenia. Ta koegzystencja została zachwiana przez najazd hiszpańskich konkwistadorów, którzy bo dwuletniej wojnie z rdzennymi mieszkańcami, zaczęli uprawiać masowo własne rośliny i przymusowo nawracać tubylców na wiarę chrześcijańską.

W Europie dominował antropocentryczny prąd filozoficzno-religijny, który w okresie licznych kolonizacji dyktował kierunek rozwoju podbijanych regionów. W ten sposób zachwiano relacją człowieka z otaczającą go przyrodą. Podczas oprowadzania po wystawie „Plantifictions” usłyszymy tę samą historię, ale opowiedzianą z poziomu roślin. Będziemy też mieli okazję zbadać tyflografiki imitujące naczynia na rośliny zaprojektowane przez  artystę Pablo Ramíreza Gonzáleza.

Skip to content