W dyskusji udział wezmą społeczni aktywiści z Holandii i Belgii zaangażowani w działania proekologiczne oraz mające na celu kształtowanie świadomości obywatelskiej: Annemarth Idenburg i Manu Claeys oraz niderlandzcy poeci zaangażowani: Joke van Leeuwen (Antwerpia) i Menno Wigman (Amsterdam). Ci artyści pełnili mało znany w Polsce urząd poety miejskiego. Angażowali oni swój talent nie tylko po to, by małe i większe sukcesy ich miast stały się bardziej widoczne dla współmieszkańców, lecz także by uwrażliwić współobywateli na różne problemy społeczne.

Moderatorem dyskusji tłumaczonej symultanicznie na język polski będzie polski aktor holenderskiego pochodzenia Redbad Klijnstra.

Dyskusja panelowa stanowi element Festiwalu Kultury Niderlandzkiej, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-27.04.2013. Jej tematyka nawiązuje do motta roku 2013, ustanowionego przez Parlament Europejski Europejskim Rokiem Obywateli. Inicjatywy obywatelskie są od lat ważnym elementem życia społecznego w Holandii i Belgii, dlatego zaproszeni goście z tych krajów podzielą się z uczestnikami spotkania swoimi bogatymi doświadczeniami.

Organizacja Festiwalu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Niderlandzkiej Unii Językowej (Nederlandse Taalunie) z siedzibą w Hadze (Holandia).

Zapraszamy do wspólnej dyskusji!