OPROWADZANIE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM PO WYSTAWIE „STANY SKUPIENIA”

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie Stany skupienia.

Punktem wyjścia dla ekspozycji są autoportrety wybitnej wrocławskiej artystki – Natalii LL, skonfrontowane z pracami ponad 40 twórczyń z Polski i państw byłego bloku wschodniego. Skupiona na medium fotografii, wideo i działaniach dokamerowych wystawa, stawia pytania o performowanie własnej osoby, strategie reprezentacji oraz tworzenie i dekonstrukcję wizerunku kobiety. Mnogość perspektyw traktujących o kobiecym doświadczeniu składa się na wielowątkową opowieść, w której społeczna i polityczna rola kobiet przeplata się z prywatnymi narracjami.

Więcej informacji o wystawie >>>
 
 
Prowadzenie: Khrystyna Moldavchuk (Fundacja Ukraina)

Skip to content