Świat wokół nas zmienia się w szybkim tempie i wraz z nim zmieniają się (niektóre) muzea. Do tradycyjnych funkcji muzeów, takich jak wystawianie eksponatów, konserwowanie dzieł sztuki, prowadzenie badań czy edukowanie publiczności, dołączają nowe, związane z rozrywką. Muzea coraz częściej skupiają się nie tylko na przygotowaniach wystaw i prezentowaniu ich swoim gościom, poznawaniem sztuki albo historii. Coraz częściej też starają się być przyjazne i odważne: zwracają uwagę na różnych odbiorców i odbiorczynie;  zajmują się kulturą w szerokim rozumieniu tego słowa, zdając sobie sprawę, że kultura w rozumieniu wąskim jest elitarna; proponują nowe spojrzenia na przeszłość i wchodzą w dialog ze współczesnością.

Niekoniecznie w dialog z muzeami mają jednak ochotę wchodzić Polki i Polacy. Według danych zgromadzonych w ramach „Diagnozy Społecznej” (2011), brak potrzeby zwiedzania muzeum czy wystawy deklaruje 44% gospodarstw domowych.

Czy „muzea” są nam zatem potrzebne i – jeśli, mimo wszystko, tak – to komu? Co jeszcze można w nich robić poza zwiedzaniem? Czy zwrot „jak w muzeum” rzeczywiście przestał być aktualny, czy tylko wydaje się tak pracownikom i pracownicom tych instytucji? Wreszcie – po co nam nowe muzea, w tym Muzeum Ziem Zachodnich, o którego otwarcie zabiega Ośrodek Pamięć i Przyszłość?