„Pojęciokształty” Stanisława Dróżdża: wizualna filozofia języka.

13.01.2024
12:00

13.01.2024 | godz. 12:00, poziom 5.

Zapraszamy Państwa na kolejne kuratorskie oprowadzanie po stałej wystawie Stanisława Drożdża „Światekst. Pojęciokształty. Poezja konkretna”. Wizualna poezja Dróżdża, nazwana przez niego autorskim terminem „pojęciokształty”, zawiera w sobie wiele wątków, które na wystawie sprowadzone zostały do trzech obszarów tematycznych: SŁOWO, CZAS i ŻYCIE. W trakcie oprowadzania, przy przejściu przez wszystkie trzy strefy, szczególna uwaga będzie tym razem poświęcona problematyce filozoficznej – ontologicznej i egzystencjalnej – podejmowanej przez Stanisława Dróżdża poprzez wizualną analizę słowa oraz innych elementów języka werbalnego.

Prowadzenie: 

Elżbieta Łubowicz – niezależny kurator wystaw artystycznych,  krytyk sztuki, redaktor i wykładowca akademicki. Główne obszary zainteresowań to pogranicza sztuk wizualnych oraz fotografia. Przygotowała m.in. pierwszą monograficzną wystawę i książkę o twórczości poety-konkretysty Stanisława Dróżdża (2009) oraz monograficzną wystawę i książkę o twórczości Wacława Szpakowskiego – pioniera sztuki abstrakcyjnej na pocz. XX w. (2016). Wykłada historię fotografii w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Skip to content