Wystąpienie będzie dotyczyło polskiej muzyki rockowej w latach osiemdziesiątych XX wieku. W tym okresie w PRL-u pojawiła się zaangażowana muzyka rockowa, która funkcjonowała na obrzeżach kultury oficjalnej oraz w drugim obiegu.
Zastanowimy się, jak w Polsce Ludowej funkcjonowała scena rockowa: z jakimi problemami wydawniczymi musieli się borykać muzycy, jak wyglądały ich zmagania z cenzurą, czy organizacją prób i koncertów. W wystąpienie wplecione będą krótkie wypowiedzi artystów na ww. tematy. Poruszony zostanie także problem popularności i zasięgu oddziaływania tej muzyki, uwzględniając otwartość stacji radiowych, charakter najważniejszych festiwali muzycznych, czy nieformalny obieg nagrań. Interesowały nas także będą związki rodzimych artystów ze światem za żelazną kurtyną.

Analizie zostaną poddane również najważniejsze teksty tego okresu takich zespołów, jak Kult, Dezerter, T. Love, Moskwa, czy Rejestracja. Dotyczyć będzie ona tego, jak muzycy postrzegali PRL i jego elity rządzące, propagandę partyjną, ale i problemy społeczne.

dr Marcin Dyś – absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, student Aberystwyth University. Wielokrotny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących historii najnowszej. Autor książki „Oczami rockmana: Polska i świat w tekstach polskich twórców rockowych lat ’80 i ’90 XX wieku” oraz innych publikacji dot. np. festiwalu
w Jarocinie, czy funkcjonowania sceny rockowej w PRL-u.