MIĘKKIE KODY. TENDENCJE KONCEPTUALNE W SZTUCE SŁOWACKIEJ

Publikacja towarzyszyła wystawie Miękkie kody. Tendencje konceptualne w sztuce słowackiej, 20.03–18.05.2015 (link do informacji o wystawie)

Tekst: Vladimír Beskid

Tłumaczenie: Monika Kalinowska, Jana Luptáková, Karol Waniek

Redakcja i korekta polska: Michał Burdziński, Aleksandra Zoń

Korekta angielska: Jacob Sneed, Karol Waniek

Konsultacja i opieka merytoryczna: Anna Borowiec

Koordynacja: Bartek Lis

Fotografie: Małgorzata Kujda, 2015, © MWW; oraz dzięki uprzejmości: Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława; Drdova Gallery, Praga; Ján Koniarek Gallery, Trnawa; Roman Fecik Gallery, Bratysława; gb agency, Paryż; Rotwand, Zurich; Christine König Galerie, Wiedeń; The Auction House SOGA, Bratysława; Pavel Meluš, Richie Studio (Richard Guzman) oraz artystów

Projekt graficzny i skład: Grupa Projektor (Joanna Jopkiewicz i Paweł Ł. Borkowski)

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław

Format: 21,5 x 27,5 cm, s. 224, Wrocław 2015

Egzemplarz bezpłatny

Skip to content