PIOTR SKIBA. HONKY

Teksty: Dorota Czerner, Darius James, Piotr Stasiowski

Projekt graficzny i skład: Piotr Łakomy, Krzysztof Pyda

Redakcja i korekta polska: Dawid Skrabek

Korekta tekstów angielskich: Dorota Czerner

Tłumaczenie: Marek Helman, Magda Szcześniak

Zdjęcia: Piotr Skiba

Osoby i instytucje, którym Piotr Skiba pragnie podziękować: Steve Cannon, Alex Harsley, Dorota Czerner, Russell Craig Richardson, Krzysztof Maruszewski, Darius James, Dorota Monkiewicz, Tony Guerrero, Juan Puntes, Sylwia Serafinowicz

Galerie i instytucje: Whitebox Art Center New York, MWW Wrocław Conteporary Museum, MAK gallery Poznań, KUAD gallery Stambul, A Gathering of the Tribes New York

Wydawca: MWW Muzeum Współczesne Wrocław i Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy

Format: 19,3 x 25,7 cm, s. 160, Wrocław 2015

Cena: 50 zł

Skip to content