AMERYKAŃSKIE PRZESTRZENIE W FOTOGRAFII. WYKŁAD MACIEJA SZYMANOWICZA

Podczas wykładu prześledzimy ewolucję w podejściu fotografów do wizualizacji amerykańskich przestrzeni, zwracając uwagę na uwarunkowania społeczno-polityczne, jak i przemiany zachodzące w estetyce fotografii.

Punktem wyjścia do rozważań będą pionierskie dziewiętnastowieczne wyprawy dokumentalistów m.in. Carletona E. Watkinsa i Timothy’ego O’Sullivana, a także dążenia fotografów skupionych wokół idei „straight photography” rozwijanej w pierwszej połowie dwudziestego wieku najpierw w kręgu Alfreda Stieglitza, a następnie Edwarda Westona i Ansela Adamsa.

Następnie przyjrzymy się nowym sposobom obrazowania wyrosłym na gruncie przemian kulturowych i społecznych w amerykańskim krajobrazie w drugiej połowie XX wieku. Punktem zwrotnym dla tych przemian okazała się zbiorowa prezentacja pt. New Topographics: Photographs of a Man – Altered Landscape eksponowana w International Museum of Photography w George Eastman House w Rochester w 1975 roku.

Wreszcie, omówienie szerokiego spektrum tradycji amerykańskiej fotografii pozwoli spojrzeć na współczesne praktyki fotograficzne, bazujące na podejściu dokumentalnym, uwzględniającym geohistoryczne i topograficzne aspekty przestrzeni.
 
 
dr hab. Maciej Szymanowicz, prof. UAM – historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada również na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Kierował Galerią Fotografii „pf” w Poznaniu, był członkiem rady programowej Biennale Fotografii w Poznaniu, aktualnie jest prezesem naukowego towarzystwa Fotografii. Współpracował z wieloma instytucjami: Muzeum Narodowym w Warszawie przy organizacji wystawy Jana Bułhaka (2006), National Gallery of Art w Waszyngtonie przy wystawie Foto: Modernity in Central Europe, 1918–1945 (2007) oraz z The Museum of Modern Art w Nowym Jorku przy projekcie OBJECT: PHOTO. Modern Photographs. The Thomas Walther Collection 1909–1949 (2013–2014). Autor licznych publikacji m.in. książki pt. Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945–1955 (2016).

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Ogłaszamy nabór na wolne stanowiska w Muzeum Współczesnym Wrocław. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami i składania CV. Szczegóły poniżej

Skip to content