Współczesna tożsamość żydowska doskonale obrazuje klęskę historii i europejską sprzeczność. „Białe plamy” rzucają wyzwanie zachodniemu paradygmatowi uniwersalizmu poprzez przyjrzenie się mniejszościom na Bliskim Wschodzie, w Palestynie oraz grupom żydowskim w państwach arabskich i islamskich (Mizrachejczycy) przez pryzmat sztuki pokazywanej w galeriach oraz procesów budowania więzi w społecznościach.

Ami Steinitz (ur. w 1952 r.) w latach 80. pracował jako kurator galerii alternatywnych w Tel Awiwie i okolicznych miastach. W czasie biennale w Ankarze (1990 r.) i Sao Paulo (1991 i 1998 r.) był kuratorem wystaw zajmujących się tematem napięć między centrum a peryferiami. W latach 90. stworzył niekomercyjną galerię nastawioną na inicjowanie dialogu z grupami mizrachejskimi, palestyńskimi i etiopskimi. W 2001 r. zrezygnował z prowadzenia galerii na rzecz eksperymentów kuratorskich poza przestrzenią wystawienniczą. W latach 2002-2006, wspólnie z mieszkańcami Um El Fahem, palestyńskiego miasta leżącego na terytorium Izraela, stworzył szlak pieszych wędrówek po mieście. Projekt ten powtórzył w 2011 r. z członkami społeczności żydowsko-etiopskiej. Jest inicjatorem projektu edukacyjnego The School as a Cultural Campus oraz jednym z jurorów dorocznej wystawy fotografii prasowej pt. Local Testimony.

Spotkanie tłumaczone z języka angielskiego.