ANNA GEPPERT — „DOKĄD ZMIERZA WIELKI PARYŻ”

„Dokąd zmierza Wielki Paryż. Studium przypadku współczesnej europejskiej metropolii”
Wykład prof. dr hab. Anny Geppert

W 2007 r. prezydent Francji zainicjował projekt o nazwie Wielki Paryż. Jego celem jest stworzenie nowych, ambitnych planów rozwoju tej metropolii. Swoje koncepcje przedstawili znani architekci i urbaniści. Powstał plan rozwoju transportu metropolitalnego. Jednak pomysły władz państwa budzą wiele kontrowersji – m.in. samorządy miejscowości otaczających Paryż boją się osłabienia swojej pozycji. Anna Geppert opowie nam o toczących się aktualnie dyskusjach i spróbuje odpowiedzieć na pytanie „dokąd zmierza Paryż”, zaś my postaramy się dociec jakie wnioski z tej opowieści może/powinien wyciągnąć Wrocław.

Prof. Anna Geppert od 2009 r. wykłada planowanie miejskie i regionalne na paryskiej Sorbonie. W latach 2007-2011 była sekretarzem generalnym AESOP – Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania Przestrzennego. W latach 1996-2009 profesor na uniwersytecie w Reims. Interesuje się m.in. strategicznym planowaniem przestrzennym i unijną polityką spójności oraz jej wpływem na miasta. Ekspertka publicznych instytucji francuskich. Absolwentka Sorbony. 


Skip to content