CENTRUM BADAŃ ARTYSTYCZNYCH. PROGRAM PUBLICZNY DO WYSTAWY „NOWA NORMATYWNOŚĆ”

Centrum Badań Artystycznych to rozłożona w czasie, permanentna konferencja, skupiona na badaniach i analizie różnych aspektów Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70, odbywająca się zarówno w przestrzeni wystawy Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70, a także poza murami Muzeum Współczesnego Wrocław.

Nazwa odwołuje się do koncepcji Centrum Badań Artystycznych, którego program został ogłoszony przez Jerzego Ludwińskiego podczas Sympozjum. CBA miało łączyć, w opinii Ludwińskiego, funkcje badawcze, jak i stymulujące działania artystyczne; miało pozostawać instytucją w procesie, odtwarzającą ciągłą zmienność sztuki aktualnej.

Zapraszamy do udziału w debatach, spotkaniach, koncertach i wykładach przygotowanych przez sympozjastki i sympozjastów, artystów, muzyków, kuratorów, badaczki oraz członków i członkinie grupy Sympozjum Wrocław 70/20.
 
 
PROGRAM

23 sierpnia, godz. 15.00, przestrzeń wystawy, poziom 3

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nowa normatywność

Prowadzenie: Piotr Lisowski

*

27 sierpnia, godz. 18.00, przestrzeń wystawy, poziom 3

W plenerze i na sympozjum. Fenomen fotografii form przestrzennych i działań efemerycznych w PRL

Wykład dr. Adama Mazura

*

8–11 września, Park Popowicki

Nadużycia: Zorka Wollny [warsztaty z Artystką]

Przygotowanie utworu inspirowanego Koncertem na 28 poduszek i zachód słońca Jerzego Rosołowicza

*

11 września, godz. 18.30, Park Popowicki

Nadużycia: Zorka Wollny [koncert]

Prezentacja utworu inspirowanego Koncertem na 28 poduszek i zachód słońca Jerzego Rosołowicza

*

24 września, godz. 18.00, poziom 1

Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70. Doświadczenie, mit, recepcja. Dyskusja

Uczestniczki i uczestnicy: prof. Jarosław Kozłowski, prof. Zbigniew Makarewicz, dr Luiza Nader, dr Paweł Polit, Kuba Żary

Prowadzenie: dr Marika Kuźmicz

*

październik, przestrzeń publiczna Wrocławia

Nadużycia: Konrad Góra, Sylwia Słowik, Jan Chrzan

Prezentacja utworu inspirowanego Koncertem na 28 poduszek i zachód słońca Jerzego Rosołowicza

*

październik–listopad, przestrzeń publiczna Wrocławia

Nadużycia: Matěj Frank

Spacery dźwiękowe – interpretacja partytury inspirowanej pracą Zaczyna się we Wrocławiu (Fragment układu) Zbigniewa Gostomskiego oraz 49 Waltzes For The Five Boroughs Johna Cage’a

*

10 października, godz. 15.00, przestrzeń wystawy, poziom 3

Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie Nowa normatywność

Prowadzenie: Yuriy Biley

*

22 października, godz. 18.00, online

Sztuka jako konieczność i forma współżycia. O projekcie Die Balkone i post-pandemicznej przestrzeni publicznej

Wykład Joanny Warszy

*

29 października – 30 listopada, poziom 4

Nadużycia: Matěj Frank [partytura, instalacja dźwiękowa]

Prezentacja partytury oraz instalacji dźwiękowej inspirowanej pracą Zaczyna się we Wrocławiu (Fragment układu) Zbigniewa Gostomskiego oraz 49 Waltzes For The Five Boroughs Johna Cage’a

*

29 października, godz. 18.00, online

Nie chciałbym, żeby ktoś nam wmawiał, że to są rzeczy eksperymentalne, bo to są rzeczy stare. O społeczno-politycznych kontekstach Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70

Wykład dr Małgorzaty Miśniakiewicz

*

5 listopada, godz. 18.00, online

Trzy kobiety w ulu. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 w perspektywie uczestniczek. Dyskusja

Uczestniczki: Maria Berny, Natalia LL, Anna Szpakowska-Kujawska, Anna Krukowska

Prowadzenie: prof. Anna Markowska

*

19 listopada, godz. 18.00, online

Muzeum Sztuki Aktualnej Jerzego Ludwińskiego jako instytucja-fantom

Wykład dr Magdaleny Ziółkowskiej

*

28 listopada, godz. 15.00–18.00, online

Prawo do głosu i przestrzeń dla rezonansu i sympozjalne mikronarracje. Seminarium praktyczne

Prowadzenie: Zofia Reznik i Joanna Synowiec

*

13 grudnia, godz. 17.00, online

Nadużycia: Grupa ETC [serial internetowy]

Prezentacja utworu inspirowanego Koncertem na 28 poduszek i zachód słońca Jerzego Rosołowicza

*

18-21 grudnia, godz. 20.00, online

Performatywne czytanie Sympozjum. Przygotowane przez artystów i artystki zaangażowanych/-e w wystawę Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70 oraz członków i członkinie grupy roboczej Sympozjum Wrocław 70/20

Koncepcja: Kuba Żary

*

Podczas wszystkich wydarzeń obowiązują zasady wynikające z panującej pandemii >>>

* Wszystkie wydarzenia są bezpłatne

** Na wszystkie wydarzenia obowiązują limity uczestników. Formularze zapisów będą dostępne na stronach poszczególnych wydarzeń

*** Wybrane wydarzenia będą transmitowane online na stronie facebook.com/muzeumwspolczesne

*

Wystawę Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content