CO MY ROBIMY? PRAKTYKA MWW A KONCEPCJE INSTYTUCJI

Jaką rolę pełnią instytucje w wyznaczaniu wartości i znaczenia dzieła sztuki? Jak kształtuje się relacja pomiędzy gromadzeniem i ochroną sztuki a ograniczaniem do niej dostępu?
 
Wystawa Amira Yatziva i Guya Slabbincka Standby Painter skupiająca się na kradzieży obrazu Plaża w Pourville Claude’a Moneta z Muzeum Narodowego w Poznaniu w 2000 roku stawia pytania o mechanizmy instytucjonalnej kontroli. Wydaje się, że są one tradycyjnie związane z muzeum pełniącym funkcję templum.
 
Spotkanie z Małgorzatą Miśniakiewicz – kuratorką kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław, będzie zarazem okazją do dyskusji o tym, czym były, są i mogą być muzea oraz jakie są ich zadania. Podczas wykładu przyjrzymy się także ideowym założeniom MWW, które oparte są na koncepcjach Jerzego Ludwińskiego, podważających współczesne mu praktyki instytucjonalne.
 
Dyskusję o aktualnej działalności MWW poprzedzi krótkie wprowadzenie do historii europejskiego i polskiego muzealnictwa w kontekście społeczno-politycznych uwarunkowań, które determinowały instytucjonalne ideologie. Te zagadnienia staną się podstawą do rozważań dotyczących artystycznej i społecznej roli muzeum, rozumienia sztuki wynikającego z konkretnych muzealnych praktyk i twórczego potencjału instytucji.
 
 
Więcej informacji o wystawie >>>
 
Więcej informacji o koncepcjach Jerzego Ludwińskiego >>>

Skip to content