CZUŁY SEJSMOGRAF – ROZMOWY WSPÓŁCZESNE. OBSESJA ZNISZCZENIA

Punktem wyjścia do kolejnego spotkania w ramach cyklu Czuły Sejsmograf – rozmowy Współczesne będzie praca Gustava Metzgera Model sztuki auto-destruktywnej (1960/2018).
 
W 1959 roku Gustav Metzger publikuje pierwszy Manifest Sztuki Autodestrukcyjnej. Idea ta stała się jedną z głównych osi twórczości artysty skupionej przede wszystkim na pobudzeniu ludzi do działań w kwestiach dotyczących ich społecznego i politycznego otoczenia. Metzger świadomy zagrożeń, jakie tkwią w zdobyczach współczesnej cywilizacji, zaproponował formę sztuki, która zwracać miała uwagę na „obsesję zniszczenia” panującą we współczesnym społeczeństwie. Sztuka autodestrukcyjna miała być ze swej natury nietrwała i ulegać samozniszczeniu. W drugim manifeście z 1960 roku pisał: „Sztuka autodestrukcyjna jest przekształceniem technologii w sztukę publiczną. Ogromna zdolność produkcyjna, chaos kapitalizmu i radziecki komunizm, współistnienie nadwyżki i głodu; wzmożone gromadzenie arsenału broni nuklearnej – to aż nadto, by zniszczyć społeczeństwa technologiczne; to dezintegracyjne efekty maszynerii i życia w rozległych zabudowanych obszarach wywierane na człowieku…”. Pierwsza próba zrealizowania autodestrukcyjnego pomnika pojawiła się jako idea w 1960 roku, kiedy powstał Model sztuki auto-destruktywnej. Praca w takiej formie nigdy nie została zrealizowana.
 
 
Podczas spotkania zastanowimy się nad skutkami rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. Technologiczne osiągnięcia, które zapewniają ludzkości dominację, jednocześnie pozostają źródłem destabilizacji porządku społeczno-politycznego.

Dziś, zdaniem części naukowców, żyjemy w epoce geologicznej zdominowanej działalnością człowieka (antropocen). Z drugiej strony wciąż pozostajemy w płynnej postmodernistycznej rzeczywistości. W projektowaniu przyszłości ważną rolę odgrywa architektura, tworząca de facto naszą codzienną przestrzeń do życia. Niemniej i ona ulega zmieniającym się warunkom społecznym, ekonomicznym czy politycznym. Trwałość architektury jest relatywna, a ona sama umiejscowiona jest pomiędzy przeszłością a przyszłością.
 
 
O skutkach postępu, (nie) trwałości architektury i znaczeniach postmodernizmu porozmawiamy z architektem Wojciechem Jarząbkiem oraz filozofem Andrzejem Marcem. Dyskusję poprowadzą kuratorzy MWW – Piotr Lisowski i Małgorzata Miśniakiewicz.
 
 
Wojciech Jarząbek
(ur. 1950) absolwent wydziału architektury na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach pracował w biurze „Inwestprojekt”, a na przełomie lat 70. i 80. w biurach projektowych w Kuwejcie. Współautor projektów kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju przy ul. Wejherowskiej, zespołu mieszkalno-usługowego przy pl. Pereca, czy bloku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Zielińskiego i Swobodnej. Autor wielu projektów, w tym willi przy ul. Ukraińskiej 4a, domu wielorodzinnego przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 36, czy tzw. Millenium Tower przy ul. Strzegomskiej. W latach 1992–1993 kierował zespołem projektującym budynek domu towarowego Solpol I – jeden z najbardziej wyrazistych przykładów architektury postmodernizmu we Wrocławiu i w Polsce. Prowadzi własną pracownię projektową „Studio AR-5”.
 
 
Andrzej Marzec
(ur. 1983) filozof, krytyk filmowy, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor „Czasu Kultury”. Współpracuje z niezależnymi ośrodkami kultury: Kolektywem 1A oraz Centrum Amarant w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół dekonstrukcji, widmontologii, współczesnej estetyki oraz zjawiska Nowej Fali we współczesnym kinie greckim. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Przekładańcu”, „Kulturze Współczesnej” oraz „Kwartalniku Filozoficznym”. Autor książki Widmontologia Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności (2015).
 
 
Zakupy dzieł do kolekcji MWW
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://kopiamuzeum.wambox.pl/home/wambox/domains/wambox.pl/public_html/kopiamuzeum/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg

Skip to content