Sokrates głosił, że filozofia to sposób życia. I choć w swej filozoficznej praktyce wykluczał on pisanie, uznając, że rozprasza ono i zatruwa myśl, pismo wkrótce stało się ulubionym medium filozofii. Filozofia tak uprzywilejowała pismo, że obecnie funkcjonuje zasadniczo jako literatura (pisana i czytana), a nie jako bezpośredni dialog.
  
W jakim zakresie i w jaki sposób filozofia może wykorzystać do swych celów nowe technologie komunikacji i to nie tylko w sensie tworzenia cyfrowych artykułów, książek czy blogów, ale także sięgając po media wizualne? Eksperymentowanie z mediami wizualnymi wydaje się szczególnie pasować do filozoficznej dziedziny estetyki.
  
Filozof Richard Shusterman kontynuuje swe pionierskie działania w zakresie estetyki pragmatystycznej i somaestetyki i wkracza w sferę mediów, starając się poszerzyć tak zasięg filozofii jak i krąg jej odbiorców. Filmy video stają się kolejną odsłoną jego przesłania i dążenia do odnowy idei życia filozoficznego. Przyjmują one dwie różne formy: jedną z nich jest eksperymentalny performans (z udziałem paryskiego artysty Yanna Tomy), drugą zaś trzyczęściowy film dokumentalny w reżyserii Pawła Kuczyńskiego opowiadający o filozofii Shustermana i jej źródłach inspiracji. Dzieło było wystawiane w Europie, Kolumbii, Stanach Zjednoczonych i Chinach.
  
Tego wieczoru Shusterman pokaże fragmenty zarówno filmu dokumentalnego jak i performansu, a następnie weźmie udział w dyskusji. Film ma polskie napisy.
  
Prowadzenie: dr Dorota Koczanowicz