Wykład dotyczyć będzie historii przemian Placu Strzegomskiego i jego najbliższego otoczenia – zachodniej części Przedmieścia Mikołajskiego. Przedmieście to usytuowane było przed jedną z najważniejszych Bram Wjazdowych do miasta, Bramą Mikołajską. W średniowieczu łączyła ona Wrocław z najważniejszym Europejskim szlakiem kupieckim Wysoką Drogą, a w czasach nowożytnych była bramą przez którą do miasta wjeżdżał orszak cesarski. Ranga symboliczna tego miejsca potwierdzona może być usytuowaniem tu trzech krzyży – miejsca do którego odbywał się od roku 1531 pierwszy wrocławski wyścig konny – Rochwist. Zabudowywane intensywnie od czasu rozbiórki w 1807 roku fortyfikacji przedmieście stało się wkrótce miejscem lokowania kamienic czynszowych, monumentalnego kościoła św. Pawła, a w jego części na południowy-zachód od obecnego Placu Strzegomskiego, dzielnicy przemysłowej. Od 1858 roku przeniósł się tu słynny zakład produkcji wagonów Linke-Hofmann. Mieszczący dziś zbiory wrocławskiego Muzeum Współczesnego przeciwlotniczy bunkier z 1942 roku stał się najważniejszym łącznikiem z historią tego totalnie po II wojnie przekształconego obszaru.