Czy w miejscu, gdzie wszystkie góry są rodzaju żeńskiego, w grudniu odwiedza dzieci trzynastu Świętych Mikołajów a ludzie posługują się najstarszym językiem w tej części globu, istnieje dyskurs opozycji pomiędzy tym co piękne a szpetne, zrodzone z wiedzy i  władzy, między tym, co męskie a kobiece? Wykład będzie przeglądem najbardziej interesujących performatywnych projektów islandzkich oraz analizą porównawczą, przeprowadzoną na przykładzie dwóch generacji performerów – pokolenia lat 50., których twórczość zorientowana jest na naturę, choć zainteresowanie i respekt dla żywiołów manifestowane są poprzez nowe media oraz pokolenia performerów działających od lat 90., którzy w post punkowej formie koncentrują się na kulturze, jako formie agresji i represji.  Podsumowaniem będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie analizowanych projektów można mówić o islandzkim performansie jako o odrębnym i specyficznym gatunku narodowym in statu nascendi.

Małgorzata Dancewicz – performerka, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, współtwórczyni grupy INIRE, kuratorka Festiwalu INTERMEDIALE