Po migracjach wojennych i powojennych teren Europy Środkowo-Wschodniej na stale zmienił swój krajobraz społeczno-kulturowy. Wyjeżdżający, przesiedlani, wypędzani czy ci, którzy zginęli zostawiali cmentarze, gospodarstwa, domy i świątynie. Te miejsca do dziś stanowią ślad dawnych czasów. Naturalnym procesem jest społeczne zapominanie niektórych wydarzeń, natomiast skupianie się na przekazywaniu innych. Selektywność zbiorowej pamięci wiąże się często z zachwianiem tożsamości i procesem zbiorowej amnezji. Dla „wygody” wykluczamy z przeszłości pewne fakty, inne natomiast urastają do rangi mitu narodowego.

„Zawierzyć słowu mówionemu, pochylić nad każdym świadectwem, pogłoską, plotką…” – słowa Joanny Tokarskiej-Bakir w badaniach nad pamięcią stają się kluczem, nie tylko do zrozumienia przeszłości, ale przede wszystkim teraźniejszości. Opuszczone świątynie i cmentarze posiadają pewien rodzaj aury. Można ją odczytać za pomocą przytaczanych przez mieszkańców opowieści, które mają za zadanie oswoić trudną pamięć, oddać znaczenie i wagę przeżytego czasu. Podczas wykładu materiałem ilustrującym problematykę miejsc (nie) pamięci będą opowieści, zdjęcia i refleksje z badań prowadzonych na Ukrainie Zachodniej i Dolnym Śląsku.

Marcelina Jakimowicz – doktorantka w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski