Co najmniej od dekady Europa Środkowa, którą od wieków współtworzą Słowacy, poświęca ich zapoznanej kulturze coraz więcej uwagi. Jak gdyby przecierała oczy ze zdumienia, że obcuje z dorobkiem oryginalnym i pociągającym, wielowymiarowym, pełnym rozmaitych napięć w sferach idei i reprezentacji.

Celem spotkania jest przybliżenie wrocławskiej publiczności głównych zagadnień z dziejów literatury, malarstwa i grafiki słowackiej pierwszej połowy XX wieku na tle historyczno-politycznym i mentalnościowym. Osią tak lapidarnego przeglądu stanie się twórczość najbardziej znanych, i najczęściej najbardziej utalentowanych, artystów tamtego okresu, wśród których pierwszorzędne miejsca zajmują Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921) i Ľudovít Fulla (1902-1980). Znajomość ich dokonań, poddana geokulturowej kontekstualizacji, stanowi bez wątpienia jeden z drogowskazów do zrozumienia tamtejszej sztuki współczesnej.