O wzajemnych związkach dźwięku i architektury z punktu widzenia praktyk współczesnych artystów i muzyków opowiadał będzie Michał Libera. W jaki sposób architektura wytwarza i przetwarza dźwięk?
W jaki sposób dźwięk buduje architekturę? Jakiego rodzaju przestrzenie fizyczne i społeczne w ten sposób powstają? Architektura i muzyka nie będą postrzegane jako autonomiczne dyscypliny, ale raczej jako procesy wytwarzające i strukturujące nasze codzienne praktyki.
  
Od przynajmniej kilku dekad tacy artyści jak Toshiya Tsunoda, Alvin Lucier, Francisco López czy Bernhard Leitner w swych pracach prowadzą tak praktyczną jak i teoretyczną refleksję na ten temat. Ich dzieła a także wyróżniony na 13-tym Biennale Architektury w Wenecji projekt Katarzyny Krakowiak dostarczą nam punktów orientacyjnych.