Projektem „Niewidoczne (dla) społeczności”, Fundacja Przestrzeń Kobiet, rozpoczęła uzupełnianie białych plam na mapie badań sytuacji osób LGBT. Celem badawczym jest udokumentowanie sytuacji nieheteroseksualnych kobiet żyjących na terenach wiejskich i poza dużymi ośrodkami miejskimi. Takich danych brakuje, co nie oznacza, że brakuje aktów dyskryminacji wobec lesbijek na wsi.

Podczas spotkania Justyna Struzik i Natalia Sarata opowiedzą o założeniach projektu, wyzwaniach z nim związanych, pustych miejscach na mapach naszej wiedzy o sytuacji lesbijek, a także o tym, dlaczego warto włączyć się w projekt. Serdecznie zapraszamy!